مرگ گُل

.

مرگ گـُل

از شـــاعر نامـــدار شـــروان

خواندم سخنی که ماندگار است

بر مردن گل نگر، چه زیباست

مرگی که حیات پایدار  اسـت

تابوت گل است دست عاشــق

آرامگــه آســــتین یــار اســت

آصف فکرت

7 مهر / میزان 1391 برابر  27 سپتامبر 2012

/ 0 نظر / 21 بازدید